Fedra Sans Armenian

Light
Light Italic
Book
Book Italic
Demi
Demi Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
տիտղոսClick to Edit
Light 100px
ուղղությունClick to Edit
Light Italic 100px
մակագիրClick to Edit
Book 100px
ընթացքClick to Edit
Book Italic 100px
կոչումClick to Edit
Demi 100px
խորագիրClick to Edit
Demi Italic 100px
սյունակClick to Edit
Medium 100px
անունClick to Edit
Medium Italic 100px
բաժինClick to Edit
Bold 100px
վերնագիրClick to Edit
Bold Italic 100px
Թայպոտեք տառարանը` հիմնադրված Հաագաում, Նեդերլանդներ, մշակում և իրականցնում է բնօրինակ տարատեսակներ MAC և PC համակարգերի համար: Մեր խնդիրն է շարունակել անկախ տառարանների ավանդույթները, որոնցիծ յուրաքանչյուրը իր պոքր ներդրումով նպաստում է տառագրության պատմության ընթացքին` ստեղծելով բարձր որակի ժամանակակից տառատեսակներ: Բացի լայն գորցածում ունեցող տառագրական աշխատանքներից, Թայպոտեքը ստեղծում է հատուկ տառատեսակներ բազմաթիվ լեզուների եւ ծրագրերի համար.Click to Edit
Book 16px
Թայպոտեք տառարանը` հիմնադրված Հաագաում, Նեդերլանդներ, մշակում և իրականցնում է բնօրինակ տարատեսակներ MAC և PC համակարգերի համար: Մեր խնդիրն է շարունակել անկախ տառարանների ավանդույթները, որոնցիծ յուրաքանչյուրը իր պոքր ներդրումով նպաստում է տառագրության պատմության ընթացքին` ստեղծելով բարձր որակի ժամանակակից տառատեսակներ: Բացի լայն գորցածում ունեցող տառագրական աշխատանքներից, Թայպոտեքը ստեղծում է հատուկ տառատեսակներ բազմաթիվ լեզուների եւ ծրագրերի համար.Click to Edit
Book Italic 16px
կուրսClick to Edit
Book 140px
Թայպոտեք տառարանը` հիմնադրված Հաագաում, Նեդերլանդներ, մշակում և իրականցնում է բնօրինակ տարատեսակներ MAC և PC համակարգերի համար: Մեր խնդիրն է շարունակել անկախ տառարանների ավանդույթները, որոնցիծ յուրաքանչյուրը իր պոքր ներդրումով նպաստում է տառագրության պատմության ընթացքին` ստեղծելով բարձր որակի ժամանակակից տառատեսակներ: Բացի լայն գորցածում ունեցող տառագրական աշխատանքներից, Թայպոտեքը ստեղծում է հատուկ տառատեսակներ բազմաթիվ լեզուների եւ ծրագրերի համար.Click to Edit
Book 0px
Թայպոտեք տառարանը` հիմնադրված Հաագաում, Նեդերլանդներ, մշակում և իրականցնում է բնօրինակ տարատեսակներ MAC և PC համակարգերի համար: Մեր խնդիրն է շարունակել անկախ տառարանների ավանդույթները, որոնցիծ յուրաքանչյուրը իր պոքր ներդրումովClick to Edit
նպաստում է տառագրության պատմության ընթացքին` ստեղծելով բարձր որակի ժամանակակից տառատեսակներ: Բացի լայն գորցածում ունեցող տառագրական աշխատանքներից, Թայպոտեքը ստեղծում է հատուկ տառատեսակներ բազմաթիվ լեզուների եւ ծրագրերի համար.Click to Edit
Book 0px