November Hebrew Compressed

Hairline
Thin
ExtraLight
Light
Regular
Medium
Bold
Heavy
Black
מצחך מתחרזClick to Edit
Hairline 100px
עוד מעט ואבוא אליךClick to Edit
Thin 100px
אם חרזו כך בשירClick to Edit
ExtraLight 100px
עטור מצחךClick to Edit
Light 100px
אך למי שתהייClick to Edit
Regular 100px
עם עיניים ואורClick to Edit
Medium 100px
אינני זוכרClick to Edit
Bold 100px
אינני זוכר אם כתבו כך בשירClick to Edit
Heavy 100px
זהב שחורClick to Edit
Black 100px
היום, כאשר יש ברשותנו כמות כה גדולה של פונטים זמינים להורדה מהאינטרנט – האם יש צורך לעצב ולהמציא פונטים חדשים? זה הזמן לשקול ולברר מה הטעם ליצור ולהביא לעולם פונטים חדשים. אמנם, אין טעם לעצב פונטים חדשים אם הם חסרי השראה, אך בהחלט יש צורך ויש דרישה לפונטים חדשים, יצירתיים ומקוריים. אנו חיים היום בעידן שהוא "תור הזהב" בתחום עיצוב הפונטים: יש יצרני פונטים רבים יותר מאי פעם; הפצת הפונטים נעשית היום בדרך נוחה וישירה; פונטים הם נושא פופולארי בבלוגים ובמגזינים שמעניין לעתים קרובות גם את הציבור הרחב והלא מקצועי. חדשות לבקרים נפתחים קורסים ייחודיים המכשירים מעצבי פונטים. מעל 150,000 פונטים זמינים כיום להורדה ישירה מהאינטרנט. ועם זאת, למרות העניין המרובה בתחום ולמרות התנאים חסרי התקדים העומדים לרשות המעצבים - מרבית הפונטים החדשים סובלים מחוסר מקוריות וחוסר השראה. דבר דומה קורה היום גם בתעשיית המוסיקה. קאברים ורמיקסים הם לעתים קרובות פופולאריים יותר מאשר מוסיקה מקורית. כך קורה גם בתחום העיצוב: נראה שמעצבי פונטים רבים מעדיפים לשחזר מודלים מוצלחים מן העבר, במקום להתאמץ ולחפש פתרונות חדשים ומקוריים. לא מכבר, לפני כמה עשרות שנים, היה נהוג שפונטים חדשים, לפני צאתם לאוויר העולם, היו עוברים תהליך קפדני ומחמיר של בדיקה, כדי לוודא שהם עומדים הן בתקן האמנותי והן בתקן הטכני ולאשר שהם כשירים להפצה. אלא שהיום, ההפקה העצמית שמה קץ לתהליכים ביקורתיים מסוג זה. בדיקות האיכות התרופפו ומעט מדי נעשה למען האבולוציה של המקצוע. עשרות פרסומים, הן במדיה הדיגיטלית והן במדיה המודפסת, מפרסמים מאמרים ללא הבחנה בין מטרות שיווקיות לבין מחשבה מקצועית, והם משבחים פונטים נטולי השראה. בכך הם מקבעים וממסדים עיצוב בינוני. גם פרסי עיצוב רבים תורמים לכך כשהם מפיצים ומנציחים קריטריונים שגויים לעיצוב מעולה. לפונטים מסוג זה אנו לא זקוקים.Click to Edit
Regular 16px
היום, כאשר יש ברשותנו כמות כה גדולה של פונטים זמינים להורדה מהאינטרנט – האם יש צורך לעצב ולהמציא פונטים חדשים? זה הזמן לשקול ולברר מה הטעם ליצור ולהביא לעולם פונטים חדשים. אמנם, אין טעם לעצב פונטים חדשים אם הם חסרי השראה, אך בהחלט יש צורך ויש דרישה לפונטים חדשים, יצירתיים ומקוריים. אנו חיים היום בעידן שהוא "תור הזהב" בתחום עיצוב הפונטים: יש יצרני פונטים רבים יותר מאי פעם; הפצת הפונטים נעשית היום בדרך נוחה וישירה; פונטים הם נושא פופולארי בבלוגים ובמגזינים שמעניין לעתים קרובות גם את הציבור הרחב והלא מקצועי. חדשות לבקרים נפתחים קורסים ייחודיים המכשירים מעצבי פונטים. מעל 150,000 פונטים זמינים כיום להורדה ישירה מהאינטרנט. ועם זאת, למרות העניין המרובה בתחום ולמרות התנאים חסרי התקדים העומדים לרשות המעצבים - מרבית הפונטים החדשים סובלים מחוסר מקוריות וחוסר השראה. דבר דומה קורה היום גם בתעשיית המוסיקה. קאברים ורמיקסים הם לעתים קרובות פופולאריים יותר מאשר מוסיקה מקורית. כך קורה גם בתחום העיצוב: נראה שמעצבי פונטים רבים מעדיפים לשחזר מודלים מוצלחים מן העבר, במקום להתאמץ ולחפש פתרונות חדשים ומקוריים. לא מכבר, לפני כמה עשרות שנים, היה נהוג שפונטים חדשים, לפני צאתם לאוויר העולם, היו עוברים תהליך קפדני ומחמיר של בדיקה, כדי לוודא שהם עומדים הן בתקן האמנותי והן בתקן הטכני ולאשר שהם כשירים להפצה. אלא שהיום, ההפקה העצמית שמה קץ לתהליכים ביקורתיים מסוג זה. בדיקות האיכות התרופפו ומעט מדי נעשה למען האבולוציה של המקצוע. עשרות פרסומים, הן במדיה הדיגיטלית והן במדיה המודפסת, מפרסמים מאמרים ללא הבחנה בין מטרות שיווקיות לבין מחשבה מקצועית, והם משבחים פונטים נטולי השראה. בכך הם מקבעים וממסדים עיצוב בינוני. גם פרסי עיצוב רבים תורמים לכך כשהם מפיצים ומנציחים קריטריונים שגויים לעיצוב מעולה. לפונטים מסוג זה אנו לא זקוקים.Click to Edit
Bold 16px
חייו מלאי שירClick to Edit
Regular 140px
יש פונטים מעולים שעדיין לא עוצבו ולא ראו אור. המשימה שלנו היא לעצב אותם ולאפשר לכם להשתמש בהם.Click to Edit
Regular 0px
היום, כאשר יש ברשותנו כמות כה גדולה של פונטים זמינים להורדה מהאינטרנט – האם יש צורך לעצב ולהמציא פונטים חדשים? זה הזמן לשקול ולברר מה הטעם ליצור ולהביא לעולם פונטים חדשים. אמנם, אין טעם לעצב פונטים חדשים אם הם חסרי השראה, אך בהחלט יש צורך ויש דרישה לפונטים חדשים, יצירתיים ומקוריים. אנו חיים היום בעידן שהוא "תור הזהב" בתחום עיצוב הפונטים: יש יצרני פונטים רבים יותר מאי פעם; הפצת הפונטים נעשית היום בדרך נוחה וישירה; פונטים הם נושא פופולארי בבלוגים ובמגזינים שמעניין לעתים קרובות גם את הציבור הרחב והלא מקצועי. חדשות לבקרים נפתחים קורסים ייחודיים המכשירים מעצבי פונטים. מעל 150,000 פונטים זמינים כיום להורדה ישירה מהאינטרנט. ועם זאת, למרות העניין המרובה בתחום ולמרות התנאים חסרי התקדים העומדים לרשות המעצבים - מרבית הפונטים החדשים סובלים מחוסר מקוריות וחוסר השראה. דבר דומה קורה היום גם בתעשיית המוסיקה. קאבריםClick to Edit
ורמיקסים הם לעתים קרובות פופולאריים יותר מאשר מוסיקה מקורית. כך קורה גם בתחום העיצוב: נראה שמעצבי פונטים רבים מעדיפים לשחזר מודלים מוצלחים מן העבר, במקום להתאמץ ולחפש פתרונות חדשים ומקוריים. לא מכבר, לפני כמה עשרות שנים, היה נהוג שפונטים חדשים, לפני צאתם לאוויר העולם, היו עוברים תהליך קפדני ומחמיר של בדיקה, כדי לוודא שהם עומדים הן בתקן האמנותי והן בתקן הטכני ולאשר שהם כשירים להפצה. אלא שהיום, ההפקה העצמית שמה קץ לתהליכים ביקורתיים מסוג זה. בדיקות האיכות התרופפו ומעט מדי נעשה למען האבולוציה של המקצוע. עשרות פרסומים, הן במדיה הדיגיטלית והן במדיה המודפסת, מפרסמים מאמרים ללא הבחנה בין מטרות שיווקיות לבין מחשבה מקצועית, והם משבחים פונטים נטולי השראה. בכך הם מקבעים וממסדים עיצוב בינוני. גם פרסי עיצוב רבים תורמים לכך כשהם מפיצים ומנציחים קריטריונים שגויים לעיצוב מעולה. לפונטים מסוג זה אנו לא זקוקים.Click to Edit
Regular 0px