Ping Round Thai

Hairline
Hairline Italic
Thin
Thin Italic
ExtraLight
ExtraLight Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Heavy
Heavy Italic
Black
Black Italic
พาดหัวข่าวClick to Edit
Hairline 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Hairline Italic 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Thin 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Thin Italic 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
ExtraLight 100px
หัวเรื่องClick to Edit
ExtraLight Italic 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Light 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Light Italic 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Regular 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Regular Italic 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Medium 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Medium Italic 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Bold 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Bold Italic 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Heavy 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Heavy Italic 100px
หัวเรื่องClick to Edit
Black 100px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Black Italic 100px
แม้จะมีการให้ความสนใจกับตัวพิมพ์และปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับนักออกแบบตัวอักษร ฟอนต์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่ก็ยังขาดเอกลักษณ์อย่างน่าสิ้นหวัง เช่นเดียวกับในวงการเพลงที่เพลงเก่าที่นำมาร้องหรือเรียบเรียงใหม่นั้นมักได้รับความนิยมมากกว่าเพลงใหม่ๆ นักออกแบบฟอนต์ก็ดูเหมือนจะชอบใช้ประโยชน์จากแบบที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตมากกว่าจะพยายามหาวิธีใหม่ๆ ไม่กี่สิบปีก่อน แบบตัวอักษรใหม่ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจทานอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผ่านเกณฑ์ของผู้ตีพิมพ์ทั้งในแง่ของศิลปะและเทคนิค ปัจจุบันนี้ การตีพิมพ์ด้วยตนเองนั้นได้ตัดขั้นตอนเหล่านี้ออกไป มีการวิจารณ์เพียงเล็กน้อย และมีความพยายามในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในวิวัฒนาการของวิชาชีพนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณภาพระดับธรรมดาๆ แพร่หลายขึ้นในขณะที่การควบคุมคุณภาพถดถอยลง บล็อกจำนวนมาก (และสื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่นกัน) ตีพิมพ์ข้อมูลซ้ำโดยไม่ได้สนใจแยกแยะการตลาดออกจากบทวิจารณ์อิสระ ชื่นชมฟอนต์ที่ไร้แรงบันดาลใจและทำให้ความธรรมดาสามัญกลายเป็นธรรมเนียมนิยมไป การมอบรางวัลการออกแบบจำนวนมากก็ทำเช่นนี้ ทำให้เกิดความคิดผิดๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพระดับยอดเยี่ยม เราไม่ต้องการฟอนต์ใหม่ๆ แบบนี้Click to Edit
Regular 16px
แม้จะมีการให้ความสนใจกับตัวพิมพ์และปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับนักออกแบบตัวอักษร ฟอนต์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่ก็ยังขาดเอกลักษณ์อย่างน่าสิ้นหวัง เช่นเดียวกับในวงการเพลงที่เพลงเก่าที่นำมาร้องหรือเรียบเรียงใหม่นั้นมักได้รับความนิยมมากกว่าเพลงใหม่ๆ นักออกแบบฟอนต์ก็ดูเหมือนจะชอบใช้ประโยชน์จากแบบที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตมากกว่าจะพยายามหาวิธีใหม่ๆ ไม่กี่สิบปีก่อน แบบตัวอักษรใหม่ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจทานอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผ่านเกณฑ์ของผู้ตีพิมพ์ทั้งในแง่ของศิลปะและเทคนิค ปัจจุบันนี้ การตีพิมพ์ด้วยตนเองนั้นได้ตัดขั้นตอนเหล่านี้ออกไป มีการวิจารณ์เพียงเล็กน้อย และมีความพยายามในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในวิวัฒนาการของวิชาชีพนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณภาพระดับธรรมดาๆ แพร่หลายขึ้นในขณะที่การควบคุมคุณภาพถดถอยลง บล็อกจำนวนมาก (และสื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่นกัน) ตีพิมพ์ข้อมูลซ้ำโดยไม่ได้สนใจแยกแยะการตลาดออกจากบทวิจารณ์อิสระ ชื่นชมฟอนต์ที่ไร้แรงบันดาลใจและทำให้ความธรรมดาสามัญกลายเป็นธรรมเนียมนิยมไป การมอบรางวัลการออกแบบจำนวนมากก็ทำเช่นนี้ ทำให้เกิดความคิดผิดๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพระดับยอดเยี่ยม เราไม่ต้องการฟอนต์ใหม่ๆ แบบนี้Click to Edit
Regular Italic 16px
พาดหัวข่าวClick to Edit
Regular 140px
หากแบบตัวอักษรที่มีอยู่แล้วนั้นใช้งานได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะสร้างแบบใหม่ขึ้นมาClick to Edit
Regular 0px
แม้จะมีการให้ความสนใจกับตัวพิมพ์และปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับนักออกแบบตัวอักษร ฟอนต์ใหม่ๆ ส่วนใหญ่ก็ยังขาดเอกลักษณ์อย่างน่าสิ้นหวัง เช่นเดียวกับในวงการเพลงที่เพลงเก่าที่นำมาร้องหรือเรียบเรียงใหม่นั้นมักได้รับความนิยมมากกว่าเพลงใหม่ๆ นักออกแบบฟอนต์ก็ดูเหมือนจะชอบใช้ประโยชน์จากแบบที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตมากกว่าจะพยายามหาวิธีใหม่ๆ ไม่กี่สิบปีก่อน แบบตัวอักษรใหม่ๆ จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจทานอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผ่านเกณฑ์ของผู้ตีพิมพ์ทั้งในแง่ของศิลปะและเทคนิค ปัจจุบันนี้ การตีพิมพ์ด้วยตนเองนั้นได้ตัดขั้นตอนเหล่านี้ออกไปClick to Edit
มีการวิจารณ์เพียงเล็กน้อย และมีความพยายามในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในวิวัฒนาการของวิชาชีพนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณภาพระดับธรรมดาๆ แพร่หลายขึ้นในขณะที่การควบคุมคุณภาพถดถอยลง บล็อกจำนวนมาก (และสื่อสิ่งพิมพ์ก็เช่นกัน) ตีพิมพ์ข้อมูลซ้ำโดยไม่ได้สนใจแยกแยะการตลาดออกจากบทวิจารณ์อิสระ ชื่นชมฟอนต์ที่ไร้แรงบันดาลใจและทำให้ความธรรมดาสามัญกลายเป็นธรรมเนียมนิยมไป การมอบรางวัลการออกแบบจำนวนมากก็ทำเช่นนี้ ทำให้เกิดความคิดผิดๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพระดับยอดเยี่ยม เราไม่ต้องการฟอนต์ใหม่ๆ แบบนี้Click to Edit
Regular 0px
Encoding
Single font 96.00 EUR
Complete 18 fonts 464.00 EUR

25.78 EUR/font