Erik van Blokland


Erik van Blokland (1967–) is a Dutch type designer, computer programmer, software developer and one half of LettError.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Royal Academy of Art, The Hague), home of TypeMedia, Masters course in type design....