Petr van Blokland


Petr van Blokland (1956–) is a Dutch type designer, computer programmer and systems designer.

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Royal Academy of Art, The Hague), home of TypeMedia, Masters course in type design....