• Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Royal Academy of Art, The Hague), home of TypeMedia, Masters course in type design.