Terra Incognita, exhibition catalogue

Terra Incognita — Katarína Kvietiková-Bekéniová, exhibition catalogue. Design: Zuzana Hricová, Julo Nagy, Calder design community Galéria Nedbalka 2017 Terra Incognita — Katarína Kvietiková-Bekéniová Texty / Text: Bohunka Zamecová Jazyková korektúra / Proofreading: Janka Jurečková Preklad / Translation: Janka Jurečková Fotografie / Photographs: archív Kataríny Kvietikovej-Bekéniovej Dizajn / Design: Julo Nagy, Zuzana Hricová, Calder design community Typografia, sken a úprava fotografií / Typo, scan & Lito: Pavel Kordoš, Goodwind, s. r. o. Vysádzané písmom / Type: Typonine Stencil, Typonine Sans, Typotheque Vytlačené na papieri / Printed on paper: Arctic Volume White, by Arctic Paper Tlač / Print: Coreta, s. r. o. Vydavateľ / Published by: Galéria Nedbalka, 2017
005 Nedbalka TerraIncognita 3F3A9619
008 Nedbalka TerraIncognita 3F3A9629
011 Nedbalka TerraIncognita 3F3A9634
013 Nedbalka TerraIncognita 3F3A9638

Photos © Julo Nagy