Ping Round Georgian

Hairline
Hairline Italic
Thin
Thin Italic
ExtraLight
ExtraLight Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Heavy
Heavy Italic
Black
Black Italic
ქვესათაურიClick to Edit
Hairline 100px
ტიტულიClick to Edit
Hairline Italic 100px
ტიტულიClick to Edit
Thin 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Thin Italic 100px
ტიტულიClick to Edit
ExtraLight 100px
ქვესათაურიClick to Edit
ExtraLight Italic 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Light 100px
ტიტულიClick to Edit
Light Italic 100px
ტიტულიClick to Edit
Regular 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Regular Italic 100px
ტიტულიClick to Edit
Medium 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Medium Italic 100px
ტიტულიClick to Edit
Bold 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Bold Italic 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Heavy 100px
ტიტულიClick to Edit
Heavy Italic 100px
ქვესათაურიClick to Edit
Black 100px
ტიტულიClick to Edit
Black Italic 100px
Type & Media-ში ათწლიანი გამოცდილების განმავლობაში ვნახე, რომ კურსზე ბევრი ისეთი სტუდენტი ირიცხება, რომელთაც არ გააჩნიათ გამოცდილება ფონტის დიზაინში. კურსის რვა თვის განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ ასონიშნების სტრუქტურას და აგების პრინციპებს, რაც მათ საშუალებას აძლევს შექმნან კარგად შემუშავებული ფონტები. (შეიძლება არ იყოს ძალიან ორიგინალური, მაგრამ შესრულებული აშკარა შეცდომების გარეშე). ფონტის შესრულების დაუფლების შემდეგ შეუძლიათ გამოიყენონ მიღებული ცოდნა. ცხადია, უკვე არსებული ფონტის მსგავსის შექმნა ვერ გაამართლებს მცდელობას. როგორც „Type & Media“-იდან ჩემი კოლეგა ერიკ ვან ბლოქლენდი იტყოდა: „თუ არსებული ფონტი ასრულებს თავის საქმეს, მაშინ არ არსებობს მიზეზი ახლის შესაქმნელად.“ ბევრი ადამიანი რომლებიც ხატავენ ფონტებს აქვთ ხატვის ნიჭი, მაგრამ არ აქვთ წინსვლის სურვილი, რაც ორიგინალური გადაწყვეტილებების გზით მიიღწევა. შეგვიძლია დავუძახოთ მათ დიზაინერები? ვფიქრობ რომ არა, ისევე როგორც ადამიანს, რომელიც სწრაფად და აკურატულად წერს არ შეიძლება ვუწოდოთ მწერალი. შინაარსი ისევე მნიშვნელოვანია როგორც ფორმა, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იდეები რომლებსაც გამოვხატავთ, ასევე როგორ გამოვხატავთ მას. მიუხედავად ფონტებზე ყურადღებისა თანამედროვე შრიფტების უმრავლესობას აკლია ორიგინალურობა. როგორც მუსიკალურ ინდუსტრიაში, სადაც ქავერები და რემიქსები ხშირად უფრო პოპულარულია ვიდრე ახალი მუსიკა, ასეა ფონტებშიც. ზოგ შრიფტის დიზაინერს ურჩევნია წარსული წარმატებული მოდელების ათვისება, ვიდრე ახალი გადაწყვეტილებების მიღწევა. ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ ფონტებმა გაიარეს მკაცრი განხილვის პროცედურები, რათა მათ დაეკმაყოფილებინათ გამომცემლის მხატვრული და ტექნიკური კრიტერიუმები. დღეს თვით-გამოქვეყნებამ გააქრო ასეთი პროცესები, და მხოლოდ მცირე კრიტიკული მიმოხილვა, მცირე ძალისხმევაა საჭირო რომ დაემატოს რაიმე ახალი პროფესიის ევოლუციას. ხარისხის კონტროლის შემცირება ცუდათ აისახება. ათობით ბლოგი, ისევე როგორც ბეჭდური მედია, უბრალოდ აქვეყნებს პრეს რელიზებს მარკეტინგის და დამოუკიდებელი მიმოხილვების შეფასების გარეშე, აქებს შრიფტებს და ახდენს მათ ინსტიტუციონალიზაციას. ბევრი დიზაინის დაჯილდოება აკეთებს იგივეს, აყალიბებს მცდარ აზრს იმის შესახებ, თუ რა არის უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი არ გვჭირდება ასეთი ფონტები.Click to Edit
Regular 16px
Type & Media-ში ათწლიანი გამოცდილების განმავლობაში ვნახე, რომ კურსზე ბევრი ისეთი სტუდენტი ირიცხება, რომელთაც არ გააჩნიათ გამოცდილება ფონტის დიზაინში. კურსის რვა თვის განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ ასონიშნების სტრუქტურას და აგების პრინციპებს, რაც მათ საშუალებას აძლევს შექმნან კარგად შემუშავებული ფონტები. (შეიძლება არ იყოს ძალიან ორიგინალური, მაგრამ შესრულებული აშკარა შეცდომების გარეშე). ფონტის შესრულების დაუფლების შემდეგ შეუძლიათ გამოიყენონ მიღებული ცოდნა. ცხადია, უკვე არსებული ფონტის მსგავსის შექმნა ვერ გაამართლებს მცდელობას. როგორც „Type & Media“-იდან ჩემი კოლეგა ერიკ ვან ბლოქლენდი იტყოდა: „თუ არსებული ფონტი ასრულებს თავის საქმეს, მაშინ არ არსებობს მიზეზი ახლის შესაქმნელად.“ ბევრი ადამიანი რომლებიც ხატავენ ფონტებს აქვთ ხატვის ნიჭი, მაგრამ არ აქვთ წინსვლის სურვილი, რაც ორიგინალური გადაწყვეტილებების გზით მიიღწევა. შეგვიძლია დავუძახოთ მათ დიზაინერები? ვფიქრობ რომ არა, ისევე როგორც ადამიანს, რომელიც სწრაფად და აკურატულად წერს არ შეიძლება ვუწოდოთ მწერალი. შინაარსი ისევე მნიშვნელოვანია როგორც ფორმა, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იდეები რომლებსაც გამოვხატავთ, ასევე როგორ გამოვხატავთ მას. მიუხედავად ფონტებზე ყურადღებისა თანამედროვე შრიფტების უმრავლესობას აკლია ორიგინალურობა. როგორც მუსიკალურ ინდუსტრიაში, სადაც ქავერები და რემიქსები ხშირად უფრო პოპულარულია ვიდრე ახალი მუსიკა, ასეა ფონტებშიც. ზოგ შრიფტის დიზაინერს ურჩევნია წარსული წარმატებული მოდელების ათვისება, ვიდრე ახალი გადაწყვეტილებების მიღწევა. ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ ფონტებმა გაიარეს მკაცრი განხილვის პროცედურები, რათა მათ დაეკმაყოფილებინათ გამომცემლის მხატვრული და ტექნიკური კრიტერიუმები. დღეს თვით-გამოქვეყნებამ გააქრო ასეთი პროცესები, და მხოლოდ მცირე კრიტიკული მიმოხილვა, მცირე ძალისხმევაა საჭირო რომ დაემატოს რაიმე ახალი პროფესიის ევოლუციას. ხარისხის კონტროლის შემცირება ცუდათ აისახება. ათობით ბლოგი, ისევე როგორც ბეჭდური მედია, უბრალოდ აქვეყნებს პრეს რელიზებს მარკეტინგის და დამოუკიდებელი მიმოხილვების შეფასების გარეშე, აქებს შრიფტებს და ახდენს მათ ინსტიტუციონალიზაციას. ბევრი დიზაინის დაჯილდოება აკეთებს იგივეს, აყალიბებს მცდარ აზრს იმის შესახებ, თუ რა არის უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი არ გვჭირდება ასეთი ფონტები.Click to Edit
Regular 16px
ტიტულიClick to Edit
Regular 140px
მიუხედავად ფონტებზე ყურადღებისა თანამედროვე შრიფტების უმრავლესობას აკლია ორიგინალურობა.Click to Edit
Regular 0px
Type & Media-ში ათწლიანი გამოცდილების განმავლობაში ვნახე, რომ კურსზე ბევრი ისეთი სტუდენტი ირიცხება, რომელთაც არ გააჩნიათ გამოცდილება ფონტის დიზაინში. კურსის რვა თვის განმავლობაში სტუდენტები სწავლობენ ასონიშნების სტრუქტურას და აგების პრინციპებს, რაც მათ საშუალებას აძლევს შექმნან კარგად შემუშავებული ფონტები. (შეიძლება არ იყოს ძალიან ორიგინალური, მაგრამ შესრულებული აშკარა შეცდომების გარეშე). ფონტის შესრულების დაუფლების შემდეგ შეუძლიათ გამოიყენონ მიღებული ცოდნა. ცხადია, უკვე არსებული ფონტის მსგავსის შექმნა ვერ გაამართლებს მცდელობას. როგორც „Type & Media“-იდან ჩემი კოლეგა ერიკ ვან ბლოქლენდი იტყოდა: „თუ არსებული ფონტი ასრულებს თავის საქმეს, მაშინ არ არსებობს მიზეზი ახლის შესაქმნელად.“ ბევრი ადამიანი რომლებიც ხატავენ ფონტებს აქვთ ხატვის ნიჭი, მაგრამ არ აქვთ წინსვლის სურვილი, რაც ორიგინალური გადაწყვეტილებების გზით მიიღწევა. შეგვიძლია დავუძახოთ მათ დიზაინერები? ვფიქრობ რომ არა, ისევე როგორც ადამიანს, რომელიც სწრაფად და აკურატულად წერს არ შეიძლება ვუწოდოთ მწერალი. შინაარსი ისევე მნიშვნელოვანია როგორც ფორმა, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იდეები რომლებსაცClick to Edit
გამოვხატავთ, ასევე როგორ გამოვხატავთ მას. მიუხედავად ფონტებზე ყურადღებისა თანამედროვე შრიფტების უმრავლესობას აკლია ორიგინალურობა. როგორც მუსიკალურ ინდუსტრიაში, სადაც ქავერები და რემიქსები ხშირად უფრო პოპულარულია ვიდრე ახალი მუსიკა, ასეა ფონტებშიც. ზოგ შრიფტის დიზაინერს ურჩევნია წარსული წარმატებული მოდელების ათვისება, ვიდრე ახალი გადაწყვეტილებების მიღწევა. ჯერ კიდევ რამდენიმე ათეული წლის წინ ფონტებმა გაიარეს მკაცრი განხილვის პროცედურები, რათა მათ დაეკმაყოფილებინათ გამომცემლის მხატვრული და ტექნიკური კრიტერიუმები. დღეს თვით-გამოქვეყნებამ გააქრო ასეთი პროცესები, და მხოლოდ მცირე კრიტიკული მიმოხილვა, მცირე ძალისხმევაა საჭირო რომ დაემატოს რაიმე ახალი პროფესიის ევოლუციას. ხარისხის კონტროლის შემცირება ცუდათ აისახება. ათობით ბლოგი, ისევე როგორც ბეჭდური მედია, უბრალოდ აქვეყნებს პრეს რელიზებს მარკეტინგის და დამოუკიდებელი მიმოხილვების შეფასების გარეშე, აქებს შრიფტებს და ახდენს მათ ინსტიტუციონალიზაციას. ბევრი დიზაინის დაჯილდოება აკეთებს იგივეს, აყალიბებს მცდარ აზრს იმის შესახებ, თუ რა არის უმაღლესი ხარისხი. ჩვენი არ გვჭირდება ასეთი ფონტები.Click to Edit
Regular 0px
Encoding
Single font 96.00 EUR
Complete 18 fonts 464.00 EUR

25.78 EUR/font