Ping Armenian

Hairline
Hairline Italic
Thin
Thin Italic
ExtraLight
ExtraLight Italic
Light
Light Italic
Regular
Regular Italic
Medium
Medium Italic
Bold
Bold Italic
Heavy
Heavy Italic
Black
Black Italic
սյունակClick to Edit
Hairline 100px
մակագիրClick to Edit
Hairline Italic 100px
խորագիրClick to Edit
Thin 100px
խորագիրClick to Edit
Thin Italic 100px
կուրսClick to Edit
ExtraLight 100px
հիմունքClick to Edit
ExtraLight Italic 100px
անունClick to Edit
Light 100px
տիտղոսClick to Edit
Light Italic 100px
բաժինClick to Edit
Regular 100px
ուղղությունClick to Edit
Regular Italic 100px
վերնագիրClick to Edit
Medium 100px
ընթացքClick to Edit
Medium Italic 100px
կոչումClick to Edit
Bold 100px
ընթացքClick to Edit
Bold Italic 100px
անունClick to Edit
Heavy 100px
բաժինClick to Edit
Heavy Italic 100px
տիտղոսClick to Edit
Black 100px
կոչումClick to Edit
Black Italic 100px
Թվում է, թե տառատեսակի ձևավորման ոսկե դարաշրջան է. ոչ միայն կան ավելի շատ թվային գրաձուլարաններ քան երբևէ նախկինում, ոչ միայն դրա տարածումը ավելի հեշտ է և ուղղակի, ոչ միայն այն թեժ թեմա է բազմաթիվ մասնագիտացված բլոգների և ամսագրերի համար, այլև նույնիսկ ընդհանուր հետաքրքրության լրատվամիջոցներն են խոսում դրա մասին (եթե միայն հազվադեպ): Կանոնավոր կերպով նոր տառատեսակի ձևավորման ծրագրեր են բացվում՝ ասպարեզ հանելով անթիվ տառատեսակի ձևավորողների: Եվ այսօր մոտավորապես 150.000 տառաշարեր են հասանելի անմիջապես ներբեռնելու համար: Չնայած տառատեսակի հանդեպ ամբողջ ուշադրությանը և տառատեսակի ձևավորողների համար աննախադեպ պայմաններին՝ նոր տառաշարերի գերակշիռ մեծամասնությունը ինքնատիպության շատ մեծ պակաս ունի: Ճիշտ ինչպես երաժշտության արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ քավր տարբերակը և ռեմիքսները ավելի հայտնի են քան օրիգինալ կատարումը, այնպես էլ տառատեսակի ձևավորողները կարծես թե ավելի նախընտրում են օգտագործել անցյալի հաջողակ մոդելները, քան ձգտելու նոր լուծումների: Ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ նոր ստեղծված տառատեսակները անցնում էին խիստ վերանայման ընթացակարգ, երաշխավորելու, որ դրանք համապատասխանում են հրատարակչի գեղագիտական և տեխնիկական չափանիշներին: Այսօր, ինքնուրույն հրատարակումը վերացրել է նման ընթացակարգերը, և կա շատ քիչ քննադատական վերանայում, քիչ ջանք՝ ավելացնելու որևէ նոր բան մասնագիտական զարգացման մեջ: Միջակությունը շատանում է, մինչդեռ որակի վերահսկումը` պակասում: Բազմաթիվ բլոգներ, ինչպես նաև տպագիր մամուլը, պարզապես վերահրապարակում են մամուլի հաղորդագրությունները, առանց տարանջատելու միմյանցից մարքեթինգը և անկախ վերանայումները, գովելով առանց ոգեշնչման ստեղծված տառաշարերը և ինստիտուցիոնալացնելով միջինը: Շատ դիզայնի մրցանակներ անում են նույնը՝ հավերժացնելով կեղծ գաղափարը նրա, թե ինչ է գերազանց որակը: Մենք այդպիսի նոր տառաշարերի կարիք չունենք:Click to Edit
Regular 16px
Թվում է, թե տառատեսակի ձևավորման ոսկե դարաշրջան է. ոչ միայն կան ավելի շատ թվային գրաձուլարաններ քան երբևէ նախկինում, ոչ միայն դրա տարածումը ավելի հեշտ է և ուղղակի, ոչ միայն այն թեժ թեմա է բազմաթիվ մասնագիտացված բլոգների և ամսագրերի համար, այլև նույնիսկ ընդհանուր հետաքրքրության լրատվամիջոցներն են խոսում դրա մասին (եթե միայն հազվադեպ): Կանոնավոր կերպով նոր տառատեսակի ձևավորման ծրագրեր են բացվում՝ ասպարեզ հանելով անթիվ տառատեսակի ձևավորողների: Եվ այսօր մոտավորապես 150.000 տառաշարեր են հասանելի անմիջապես ներբեռնելու համար: Չնայած տառատեսակի հանդեպ ամբողջ ուշադրությանը և տառատեսակի ձևավորողների համար աննախադեպ պայմաններին՝ նոր տառաշարերի գերակշիռ մեծամասնությունը ինքնատիպության շատ մեծ պակաս ունի: Ճիշտ ինչպես երաժշտության արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ քավր տարբերակը և ռեմիքսները ավելի հայտնի են քան օրիգինալ կատարումը, այնպես էլ տառատեսակի ձևավորողները կարծես թե ավելի նախընտրում են օգտագործել անցյալի հաջողակ մոդելները, քան ձգտելու նոր լուծումների: Ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ նոր ստեղծված տառատեսակները անցնում էին խիստ վերանայման ընթացակարգ, երաշխավորելու, որ դրանք համապատասխանում են հրատարակչի գեղագիտական և տեխնիկական չափանիշներին: Այսօր, ինքնուրույն հրատարակումը վերացրել է նման ընթացակարգերը, և կա շատ քիչ քննադատական վերանայում, քիչ ջանք՝ ավելացնելու որևէ նոր բան մասնագիտական զարգացման մեջ: Միջակությունը շատանում է, մինչդեռ որակի վերահսկումը` պակասում: Բազմաթիվ բլոգներ, ինչպես նաև տպագիր մամուլը, պարզապես վերահրապարակում են մամուլի հաղորդագրությունները, առանց տարանջատելու միմյանցից մարքեթինգը և անկախ վերանայումները, գովելով առանց ոգեշնչման ստեղծված տառաշարերը և ինստիտուցիոնալացնելով միջինը: Շատ դիզայնի մրցանակներ անում են նույնը՝ հավերժացնելով կեղծ գաղափարը նրա, թե ինչ է գերազանց որակը: Մենք այդպիսի նոր տառաշարերի կարիք չունենք:Click to Edit
Regular Italic 16px
կուրսClick to Edit
Regular 140px
Կան տառաշարեր, որոնք դեռ չեն ստեղծվել: Մեր աշխատանքը դրանք ստեղծելն է: Իսկ դուք կարող եք մտածել դրանք օգտագործելու մասին:Click to Edit
Regular 0px
Թվում է, թե տառատեսակի ձևավորման ոսկե դարաշրջան է. ոչ միայն կան ավելի շատ թվային գրաձուլարաններ քան երբևէ նախկինում, ոչ միայն դրա տարածումը ավելի հեշտ է և ուղղակի, ոչ միայն այն թեժ թեմա է բազմաթիվ մասնագիտացված բլոգների և ամսագրերի համար, այլև նույնիսկ ընդհանուր հետաքրքրության լրատվամիջոցներն են խոսում դրա մասին (եթե միայն հազվադեպ): Կանոնավոր կերպով նոր տառատեսակի ձևավորման ծրագրեր են բացվում՝ ասպարեզ հանելով անթիվ տառատեսակի ձևավորողների: Եվ այսօր մոտավորապես 150.000 տառաշարեր են հասանելի անմիջապես ներբեռնելու համար: Չնայած տառատեսակի հանդեպ ամբողջ ուշադրությանը և տառատեսակի ձևավորողների համար աննախադեպ պայմաններին՝ նոր տառաշարերի գերակշիռ մեծամասնությունը ինքնատիպության շատ մեծ պակաս ունի: Ճիշտ ինչպես երաժշտության արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ քավր տարբերակը և ռեմիքսները ավելի հայտնի են քան օրիգինալ կատարումը, այնպես էլ տառատեսակի ձևավորողները կարծես թե ավելի նախընտրումClick to Edit
են օգտագործել անցյալի հաջողակ մոդելները, քան ձգտելու նոր լուծումների: Ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ նոր ստեղծված տառատեսակները անցնում էին խիստ վերանայման ընթացակարգ, երաշխավորելու, որ դրանք համապատասխանում են հրատարակչի գեղագիտական և տեխնիկական չափանիշներին: Այսօր, ինքնուրույն հրատարակումը վերացրել է նման ընթացակարգերը, և կա շատ քիչ քննադատական վերանայում, քիչ ջանք՝ ավելացնելու որևէ նոր բան մասնագիտական զարգացման մեջ: Միջակությունը շատանում է, մինչդեռ որակի վերահսկումը` պակասում: Բազմաթիվ բլոգներ, ինչպես նաև տպագիր մամուլը, պարզապես վերահրապարակում են մամուլի հաղորդագրությունները, առանց տարանջատելու միմյանցից մարքեթինգը և անկախ վերանայումները, գովելով առանց ոգեշնչման ստեղծված տառաշարերը և ինստիտուցիոնալացնելով միջինը: Շատ դիզայնի մրցանակներ անում են նույնը՝ հավերժացնելով կեղծ գաղափարը նրա, թե ինչ է գերազանց որակը: Մենք այդպիսի նոր տառաշարերի կարիք չունենք:Click to Edit
Regular 0px
Encoding
Single font 72.00 EUR
Complete 18 fonts 464.00 EUR

25.78 EUR/font